Πολιτική απορρήτου

1.Η εταιρεία μας

Η εταιρεία FALF, εφεξής Εταιρεία θέτει ως προτεραιότητα της την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.falf.gr  Η συλλογή, χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών σας εκ μέρους μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 και του Ν. 4624/2019. Περαιτέρω, σας παρουσιάζει τον τρόπο, με τον οποίο θωρακίζουμε τις πληροφορίες σας και τα δεδομένα σας, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και εμπιστευτικότητα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρεία Falf.

2 . Προσωπικά Δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας  για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη, για να διαχειριστούμε τις αγορές προϊόντων από εσάς, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας καθώς και, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, για να σας στείλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες.

3. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Νομιμοποιούμαστε για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να τα επεξεργαστούμε για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την εγγραφή και κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Τα χρησιμοποιούμε επιπλέον και για λόγους όπως το συμφέρον μας να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή η συγκατάθεση που μας δίνετε για να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο.

4. Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε κατά καιρούς τα δεδομένα σας χρειάζεται να επεξεργαστούμε ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα σας, τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα κάτωθι:

 1. Τα στοιχεία ταυτότητας σας, ονοματεπώνυμο
 2. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας σας για σκοπούς παράδοσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
 3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας για την επιβεβαίωση της παραγγελίας και για προωθητικές ενέργειες.
 4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.
 5. Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα στοιχεία το Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. κ.λπ.

5. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας,
 • όταν πραγματοποιείτε αγορές από το e-shop μας ή από το κατάστημα μας,
 • όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας,
 • όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας.

Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

6. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, είναι απαραίτητη για την συνολική διαχείριση της παραγγελίας σας από την εταιρεία. Σε αυτή τη διαχείριση συμπεριλαμβάνεται και η ανίχνευση διαδικτυακής απάτης και απάτης σχετικά με τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, η πρόληψη και η διαχείριση των περιστατικών πληρωμής (μη πληρωμής) και η διατήρηση των δικαιωμάτων της εταιρείας σχετικά με την εμπορική της δραστηριότητα.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών/κατάρτιση προφίλ, βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεση σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

7. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο εφόσον πρώτα σας έχουμε ενημερώσει και έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεση σας για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

8. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται από τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε:

 • Για την εκτέλεση της παραγγελίας των προϊόντων μας, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων σας σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία.
 • Για τους σκοπούς marketing/προωθητικών ενεργειών, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλητη διάρκεια της συναλλακτικής μας σχέσης, εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερώσεις για τους σκοπούς αυτούς.
 • Εξυπηρέτηση πελατών: Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την αίτησή σας.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού και στη συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Τα Δικαιώματα σας

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα {όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)}.

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως εάν τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από εσάς ή όχι.
 • Δικαίωμα πρόσβασης  στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα να σας γνωστοποιηθεί τυχόν διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμός της επεξεργασίας τους .
 • Δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας ,δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

10. Τι γίνεται όταν μας παρέχετε δεδομένα τρίτων ή αν μας παράσχει τα δεδομένα σας κάποιος τρίτος;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο εφόσον πρώτα σας έχουμε ενημερώσει και έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεση σας για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

11. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους μέσω της Πλατφόρμας ή ενδέχεται να σας αποστείλουμε ακόμη και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν η εν λόγω αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να βλέπετε αν έχουμε πραγματοποιήσει αλλαγές ή πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

12. Τρόποι επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στο info@falf.gr.